Moutagiaka, Limassol

  • Project Site: Moutagiaka, Limassol
  • Pool Depth: 1.07m – 1,55m
  • Pool Type: PVC / Stone Tile – Overflow
  • Depth: 1.07m - 1,55m
  • Type of Pool: PVC / Stone Tile - Overflow